Kære Hvinningdal Borger.

I juni udgaven af Havisen, havde jeg lejlighed til at præsentere og beskrive de ganske mange tiltag der kører i vores område:

  • Udbygning af Hvinningdal skolen

  • Etablering af Multibane ved HA85

  • Etablering af fælles projekt med ØBG og Buskelundskolen omkring udvidelse af halfaciliteter i Hvinningdal/Balle/Buskelund

  • Formulering af en samlet udviklingsplan for Hvinningdal området

De to førstnævnte punkter er i mellemtiden blevet til en meget synlig virkelighed. Skolens tilbygning, som skal anvendes til indskolingsdelen, er stort set færdigbygget. Og lørdag d. 7. september blev Multibanerne ved HA85 indviet i forbindelse med at Lokalrådet, Skolen og Kirken i samarbejde afholdt Hvinningdaldagen 7-9-13.

Hen over den efterårs- og vintersæson vil mange engagerede borgere arbejde videre i de to udvalg til hhv etablering af haludvidelse samt formulering af udviklingsplan.

Netop projektet omkring udvidelse af halfaciliteter i området tog inden ferien en spændende drejning, da Buskelundskolen, Hvinningdalskolen, ØBG og HA85 blev enige om at slå alle ressourcer sammen i et fælles projekt. Et projekt som Silkeborg kommune umiddelbart gav udtryk for, var rigtig rigtig spændende og endog meget nytænkende i forhold til helheden i et større område af Silkeborg kommune med i alt 12.000 indbyggere.

Nu skal vi blot have flere tusinde af Jer medborgere engageret i ideen, og efterfølgende i selve projektet. Der er rigeligt at tage fat på, ikke mindst opgaven med at rejse lokale midler, bliver stor – det ved vi fra bl.a. Virklund, som vi har besøgt i denne indledende projektfase. Så når I læser dette, og forhåbentligt ”tænder” på ideen – så kontakt Skolen eller HA85, og tilbyd jeres indsats, uanset hvor stor eller lille denne måtte være.

2013 er valgår i kommunerne. I november måned skal vi alle til stemmeboksen og sætte vores kryds. I skrivende stund har vi ikke helt overblik over partiernes opstillingslister, men mig bekendt er det yderst begrænset hvor mange kandidater der har deres baggrund i Hvinningdal.
Når vi ser på, hvad flere oplandsområder har opnået blot ved at have én eller to ”byrødder” valgt ind i Silkeborg Byråd ja så er det for mig ganske klart at en genvej for Hvinningdal kan være, at der på sigt findes en kandidat til Byrådet fra Hvinningdal. Partifarven er underordnet, blot man finder et parti der har en rimelig chance for valgt af flere kandidater.

Lad dette være en første appel/opfordring til at vi i området begynder at tænke en kende mere strategisk.

Et kommunalt valgår betyder samtidig, at der skal være valg til Lokalrådene i kommunen. Derfor skal I forvente at der hen over vinteret 2013/2014 indkaldes til Borgermøde, hvor Hvinningdal Lokalråd skal sammen sættes.

Vi er pt 8 medlemmer og jeg vil som formand gå i gang med at undersøge, hvem der genopstiller, så vi også de næste 5 år (valgperioden) har et synligt og slagkraftigt forum til at tale vores sag overfor myndighederne.


 

Med venlig hilsen

Poul Erik Dahl

Formand, Hvinningdal Lokalråd  

Joomla templates by a4joomla